Объявления сайта

ХАБАРЛАНДЫРУ

ХАБАРЛАНДЫРУ

by Асемгуль Кудайбергенева -
Number of replies: 0

ХАБАРЛАНДЫРУ

Құрметті бітіруші студенттері – «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәнінен академиялық қарыздарды жою мақсатында өтініш жазған және оқу жоспарындағы айырмашылықты тапсырмаған студенттер үшін, сәуір айының 14-16 аралығында бекітілген кестеге сай мемлекеттік емтихан өтетінін хабарлаймыз. Мемлекеттік емтиханға кіру үшін 1,2 рейтинг қорытындысы 50% балдан жоғары болу керек.

Сұрақтар туындаған жағдайда факультет деканатына немесе келесі контактілер бойынша хабарласуға болады.

Жаратылыстану ғылымдары және технологиялар факульттеті - Ахметкалиева Алия Жайырбековна. 87773477696

Тарих, филология және халықаралық қатынастар факульттеті - Роман Мейіржан Нурхасымұлы 87472424241

Экономика және құқық факульттеті - Касымбекова Айдана Боленкановна 87775194527

Психология, педагогика және мәдениет факульттеті - Курметова Балхан Курметовна 87088296774

«Parasat» СҚҚО бастығы Мустафина Мергуль Оралбековна 87778587721

«Parasat» СҚҚО

Жұмыс тел: 540-884

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые выпускники! Доводим до вашего сведения , что в период с 14 по 16 апреля будет проводится государственный экзамен по дисциплине «Современная история Казахстана». Участвуют подавшие заявку на ликвидацию академической задолженности и не сдавшие разницу в рабочих учебных планах. К сдаче государственного экзамена допускаются студенты, набравшие более 50 % по 1,2 рейтингу.

По возникшим вопросом обращаться в деканат или по следующим контактам

Факультет естественных наук и технологий - Ахметкалиева Алия Жайырбековна. 87773477696

Факультет истории, филологии и международных отношений - Роман Мейіржан Нурхасымұлы 87472424241

Факультет экономики и права - Касымбекова Айдана Боленкановна 87775194527

Факультет психологии, педагогики и культуры - Курметова Балхан Курметовна 87088296774

Начальник ЦОС «Parasat» Мустафина Мергуль Оралбековна 87778587721

ЦОС «Parasat»

Рабочий тел: 540-884